Martin Creed

Martin Creed ble født i Yorkshire i 1968, men vokste opp i Glasgow. I 2001 trådte han frem på kunstscenen da han vant Turnerprisen for verket Work 227: The lights going on and off. Dette kontroversielle verket bestod av lysene i et tomt galleri som ble slått av og på i intervaller. Verket er typisk for de lekne og nedtonede verkene til Creed.

Han virke har blitt beskrevet som «en serie øvelser i bevissthet», og han bruker dagligdagse materialer og minimale grep for å gjøre oss oppmerksomme på ting man kanskje vanligvis overser. Han bruke ulike materialer som papir, musikk, luft, lys og tekst, og opplevelsen er ofte nøkkelen til å forstå Creeds verker. Han hevder at hans kunst er ‘50% about what I make and 50% about what other people make of it.’

Creeds virke springer ut av en pågående serie utforskninger av dagligdagse fenomener. Hans verker kan identifiseres primært ved deres nummer og hvert verk blir lagt til i hans katalog-system med lik status, uavhengig av størrelse eller materialer. Hans valg av materialer – A4-ark, Bostik, maskeringsteip, partyballonger, enkelt og «upoetisk» språk som tekst eller sangtekst – blir en gjennomtenkt feiring av det vanlige og en fokusert utforskning av tvetydigheten til hverdagslige ting.

Relaterte kunstnere: