Kunstnerisk program 2022

11. mars 2022

Årets sesong varer fra 30. april til 16. oktober og vil by på to nye steds-spesifikke verk i skulpturparken, samt nye kunstutstillinger i våre to gallerier, The Twist og Nybruket Galleri.

Paulina Olowska

Her Hauntology

30. april - 16. oktober

The Twist

Sesongen 2022 viser Kistefos den første store soloutstillingen i Skandinavia av kunstneren Paulina Olowska (f. 1976, Gdansk, Polen). Utstillingen omfatter malerier, keramikk, installasjon og film, både tidligere og nyere verker, inkludert nøkkelverk fra Christen Sveaas Kunstsamling og Christen Sveaas Kunststiftelse.

Utstillingen vil bevege seg fra en tradisjonell fremstilling i Closed Gallery, til en mer dynamisk og installasjonsbasert presentasjon i Panorama Galleri. Olowskas realistiske tegninger, malerier og kollasjer låner motiver fra øst-europeisk og amerikansk kultur, og skaper en tverrkulturell referanse gjennom temaer som forbrukersamfunn, feminisme og design.

Utvalget av verkene i utstillingen utforsker "the female gaze" og konseptet Hauntology - ideer om hvordan fremtiden er uløselig knyttet til og sterkt preget av fortiden, gjennom sosiale eller kulturelle bindinger. I tillegg til over 30 store malerier, vil Olowska også presentere et performance-verk laget spesielt for Kistefos. Dette vil vises som en serie filminstallasjoner, samt flere performance-eventer gjennom hele sesongen.

Utstillingen følges av en katalog og er kuratert av Kate Smith.

The Autobiography of Gypsy Lee Rose

The Autobiography of Gypsy Lee Rose, Paulina Olowska 2021. Gjengitt med tillatelse fra Christen Sveaas Kunstsamling.

Do Ho Suh

Homes

30. april

Nybruket Galleri

I Nybruket Galleri vises en installasjon av den koreanske kunstneren Do Ho Suh (f. 1962, Seoul, Korea), bestående av flere verk fra kunstnerens Hub-serie, samt en filminstallasjon.

Inspirert av sitt nomadiske liv, har Do Ho Suh lenge utforsket ideen om hjem-følelsen, både som fysisk struktur og en levd opplevelse, samt grensene for identitet og forbindelsen mellom ulike grupper på tvers av globale kulturer.

Gjennom presise gjengivelser av arkitekturen til steder han har bodd og jobbet, slik som barndomshjemmet eller leiligheter og studioer i vesten, gir Suhs gjennomsiktige installasjoner i naturtro størrelse, form og ideer om migrasjon, forgjengelighet og skiftende identiteter.

Utstillingen er kuratert av Kate Smith.

Do Ho Suh Berlin

Wielandstr. 18, 12159 Berlin, Germany – 3 Corridors, 2011, Polyester fabric and stainless steel armature. Courtesy private collection. © Do Ho Suh

Pierre Huyghe

12. juni - avduking

Skulpturparken

I anledningen skulptur nummer 50 i skulpturparken avdukes et stort steds-spesifikt verk av den anerkjente franske kunstneren Pierre Huyghe (f. 1962, Paris). Dette er det største permanente verket av kunstneren til dags dato.

Verket ikke bare det største og mest ambisiøse verket på Kistefos til dags dato: Ved å innvie et hittil tidligere utilgjengelig område av parken, representerer verket også en betydelig utvidelse av landskapet og Kistefos som helhet. Huyghes område ligger på en øy som til stadighet oversvømmes med vann, i nærheten av det fungerende kraftverket. På denne måten knytter også verket seg til Kistefos´ industriarv.

Verket er en enhet, et miljø, både fysisk og digital, gjennomtrengelig, den formes kontinuerlig av flom og endres av det den oppfatter. Den er en øy og samtidig det denne øya kunne vært under andre virkelighetsbetingelser.

Huyghe er kjent for sine altoppslukende kunstverk og fortsetter å utvide vår forestilling om hva kunst kan være.

KIS NL Final

Pierre Huyghe, Variants, 2021
Gjengitt med tillatelse fra; Hauser and Wirth, London; Kistefos
3D Scanning, point cloud visualization and point cloud engine by ScanLAB Projects
© Pierre Huyghe

Tone Vigeland

17. august - avduking

Skulpturparken

Som årets andre skulptur avdukes et nytt og steds-spesifikt verk av den norske kunstneren Tone Vigeland (f. 1938, Oslo, Norge). Skulpturen er laget i stål og vil inngå i den permanente skulptursamlingen på Kistefos.

2010 TVGR portrett 2

Portrett Tone Vigeland. Foto: Guri Dahl