KIS F000036

Industrimuseum

Industrimuseet ved Kistefos er en fellesbetegnelse for den industrihistoriske samlingen på Kistefos.

Den historiske samlingen ved Kistefos består av bygninger, maskiner, industrielt inventar og gjenstander, som anvendes for å formidle historier om arbeidsliv og sosialt liv for de som hadde sin arbeidsplass på fabrikkområdet til A/S Kistefos Træsliberi. I tillegg til tresliperiet, finnes det utstillinger for besøkende i fyrhuset, formannsboligen, vognskjulet, brannhuset og snekkerverkstedet.

Riksantikvaren har gitt Kistefos tilskudd til istandsetting og vedlikehold av industrianlegget etter A/S Kistefos Træsliberi som ett av 15 tekniske og industrielle anlegg i Norge.

KIS F000042 a
KIS F000095