Industrimuseum

Industrimuseet ved Kistefos er en fellesbetegnelse for den industrihistoriske samlingen på Kistefos.

2023 06 06 Kistefos sommer Hans Haug DSC07825

Foto: Hans Haug, Visit Øst-Norge

2023 06 06 Kistefos sommer Hans Haug DSC07779

Foto: Hans Haug, Visit Øst-Norge

2023 06 06 Kistefos sommer Hans Haug DSC07861

Photo: Hans Haug, Visit Øst-Norge

Den historiske samlingen ved Kistefos består av bygninger, maskiner, industrielt inventar og gjenstander, som anvendes for å formidle historier om arbeidsliv og sosialt liv for de som hadde sin arbeidsplass på fabrikkområdet til A/S Kistefos Træsliberi. I tillegg til tresliperiet, finnes det utstillinger for besøkende i fyrhuset, formannsboligen, vognskjulet, brannhuset og snekkerverkstedet.

Riksantikvaren har gitt Kistefos tilskudd til istandsetting og vedlikehold av industrianlegget etter A/S Kistefos Træsliberi etter at A/S Kistefos Træsliberi ble oppført på deres bevaringsprogram som ett av 15 tekniske og industrielle anlegg i Norge.

Untitled 001

Tresliperiet. Foto: Hélène Binet.

KIS F000042 a

Arbeidere foran tresliperiet ca. 1920. Foto: Kistefos' fotosamling.

KIS F000095

Horisontal slipemaskin i full drift. Foto: Kistefos' fotosamling.