Knut Arne Breibrenna 2

Detalj fra Tresliperiet. Foto: Knut Arne Breibrenna.

Industrimuseum

Industrimuseet ved Kistefos er en fellesbetegnelse for den industrihistoriske samlingen på Kistefos.

Den historiske samlingen ved Kistefos består av bygninger, maskiner, industrielt inventar og gjenstander, som anvendes for å formidle historier om arbeidsliv og sosialt liv for de som hadde sin arbeidsplass på fabrikkområdet til A/S Kistefos Træsliberi. I tillegg til tresliperiet, finnes det utstillinger for besøkende i fyrhuset, formannsboligen, vognskjulet, brannhuset og snekkerverkstedet.

Riksantikvaren har gitt Kistefos tilskudd til istandsetting og vedlikehold av industrianlegget etter A/S Kistefos Træsliberi etter at A/S Kistefos Træsliberi ble oppført på deres bevaringsprogram som ett av 15 tekniske og industrielle anlegg i Norge.

Untitled 001

Tresliperiet. Foto: Hélène Binet.

KIS F000042 a

Arbeidere foran tresliperiet ca. 1920. Foto: Kistefos' fotosamling.

KIS F000095

Horisontal slipemaskin i full drift. Foto: Kistefos' fotosamling.