Kistefos EA Fabrizio Plessi Movimenti della Memoria 0045

Foto: Einar Aslaksen.

Tresliperiet - "Levende fabrikk"

I lokalene etter det eldste tresliperiet til A/S Kistefos Træsliberi får museets besøkende innblikk i både hvordan arbeid og det sosiale livet på Kistefoss artet seg.

Vi forsøker her å gi publikum en følelse av å trå tilbake i tid: Til den gang skogen var vår viktigste naturressurs, og tømmerstokkene gikk på kjerrat inn til tresliperiet – og kom ut fra sliperiloftet som ferdig tremasse.

Levende fabrikk er et prosjekt der gamle maskiner og industrielt inventar i tresliperiet er satt i drift igjen – og på denne måten puster nytt liv inn i den nedlagte fabrikken. De fleste maskinene kan startes av våre besøkende med et knappetrykk.

I 2017 startet Kistefos opp et barneformidlingsprosjekt i tresliperiet, for å trekke de yngste barna inn i lokalene - og forhåpentligvis skape en interesse for historien her. Alle elementene i barneformidlingen innebærer aktiv lek for de yngste i kombinasjon med å lære noe om hva som foregikk i tresliperiet.

Sliperiloftet i tresliperiet er en utstillingsarena med flere varierte formidlingssoner, hvor alle har en tilknytning til A/S Kistefos Træsliberi, og her formidles temaer som blant annet skogsdrift, oppvekst på Kistefoss, Randsfjordkonflikten og Follums historie. En viktig del av utformingen av utstillingssonene er benyttelsen av digitaliserte og interaktive formidlingsløsninger som skal fenge store og små.

Kistefos EA Fabrizio Plessi Movimenti della Memoria 0085

Foto: Einar Aslaksen.