Avduket 2010

“Sternmotor Hochamt”
av Thomas Bayrle

Sternmotor Hochamt av Thomas Bayrle. Foto: Kistefos.

Sternmotor Hochamt

  • Avduket 2010
  • Material(er) Flymotor, elektrisk driver, lyd
  • Dimensjoner 150 x 110 x 120 cm
  • Kunstner Thomas Bayrle
  • Hvor Vis i kart

Sternmotor Hochamt er først og fremst en flymotor, et symbol på menneskehetens stadige fremgang innenfor det industrielle og materielle.

Men flyet har også både før og etter 9/11 gitt assosiasjoner til konflikt enten disse bunner ut i politisk eller religiøs overbevisning. Flymotorens kraft og makt er her redusert til et minimum og mimer vevestolens bedagelige tempo. Lyden av motoren som til vanlig bryter lydmuren er her erstattet av lyden av messesang og tellekjeder som brukes i den katolske rosenkransbønnen.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.