Sternmotor Hochamt

Thomas Bayrle

Siden 1960-tallet har den tyske kunstneren Thomas Bayrle vært opptatt av masseproduksjon, reklame, forbruk og individets plass i et kollektivt system. Gjennom tegning, grafikk, collage, skulptur og animasjon analyserer Bayrle samfunnets visuelle omgivelser og ulike strukturer.

Kunstneren har skapt et unikt visuelt språk basert på geometri, repetisjon, innovasjon og humor. Bayrles absurde superstrukturer, hvor det lagvise og repetitive forvirrer og forfører kan leses som en samfunnskritisk kommentar, som en metafor på samfunnet vi lever i.

Bayrle begynner sin kunstneriske skole som vever. Interessen for mønster, det sammenflettede og intrikate er tydelig i store deler av hans verk, men uten at betrakteren fortapes fullstendig i det komplekse systemet av enheter.

Finn ut mer om Thomas Bayrles skulptur i parken: