Christen Sveaas' Kunststiftelse

Utstillingene på Kistefos lages i samarbeid med Christen Sveaas’ Kunststiftelse og utstillingsprogrammet tar ofte utgangspunkt i verker og kunstnere fra stiftelsen.

I 2022 var to av utstillingene laget nesten utelukkende med arbeider fra stiftelsen, Copy Paste og Tracing Absence, som ble vist i henholdsvis første- og andreetasje i Nybruket. Hovedutstillingen i The Twist inneholdt også en skulptur fra stiftelsen.

1 2

Christen Sveaas’ Kunststiftelse ble grunnlagt av Christen Sveaas i oktober 2019. Stiftelsen har som formål å drive forvaltning, bevaring, formidling og utlån av stiftelsens kunstsamling for å fremme interessen for moderne kunst og samtidskunst.

24. mai 2020 mottok stiftelsen rundt 800 kunstverk fra grunnleggerens private samling. Gaven ble markert med utstillingen Come Out! på Kistefos Museum. Ytterligere gaver de siste årene har økt det totale antallet verk i stiftelsen til 854.

Et vesentlig mål for stiftelsen er å tilgjengeliggjøre samlingen for et større publikum. Stiftelsen samarbeider derfor tett med norske og internasjonale institusjoner om temporære utstillinger, deponi, langtidslån og dedikerte samlingsutstillinger. Ved å illustrere verkene i utstillingskataloger og produsere nytt tekstmateriale om kunstnerne, bidrar stiftelsen til å holde verkene levende og relevante for nye generasjoner.

De siste tre årene har stiftelsen lånt ut verk til blant annet hovedutstillingen på Venezia-biennalen 2022, Museum of Modern Art (New York), Belvedere Museum (Wien), Institute of Contemporary Art (Miami), Museo Jumex (Mexico City), Tel Aviv Museum of Art, Fondation Vincent Van Gogh (Arles), samt norske institusjoner som Nasjonalmuseet, KODE, Henie Onstad Kunstsenter, Lillehammer Kunstmuseum, Haugar kunstmuseum og Vestfossen Kunstlaboratorium.

The Autobiography of Gypsy Lee Rose Paulina Olowska 2021 Courtesy of Christen Sveaas Art Collection
1 6
Tracing Absence

Foto: Vegard Kleven