Industri

Bildet viser et gammelt fabrikkloakle som i dag er omgjort til et industrimuseum. Utsmykket med en installasjon som blant annet består av tømmerstokker og stoler.
KIS F000036

Konsul Anders Sveaas og fabrikkbestyrer Wilhelm Rydgren foran Nybruket i 1896. Foto: Kistefos’ fotosamling.

Historien om Kistefos

Visste du at det var bestefaren til Christen Sveaas som grunnla Kistefos for mer enn 100 år siden? Konsul Anders Sveaas var en typisk gründer, med visjoner og vilje til å satse.

Les historien her

Knut Arne Breibrenna 2

Detalj fra Tresliperiet. Foto: Knut Arne Breibrenna.

Industrimuseum

Industrimuseet ved Kistefos er en fellesbetegnelse for den industrihistoriske samlingen på Kistefos.

Les mer

Kistefos EA Fabrizio Plessi Movimenti della Memoria 0114

Fra installasjonen Movimenti della memoria av Fabrizio Plessi. Foto: Einar Aslaksen.

Kistefos EA Fabrizio Plessi Movimenti della Memoria 0045

Fra installasjonen Movimenti della memoria av Fabrizio Plessi. Foto: Einar Aslaksen.

Kistefos EA Fabrizio Plessi Movimenti della Memoria 0085

Fra installasjonen Movimenti della Memoria av Fabrizio Plessi. Foto: Einar Aslaksen.

Tresliperiet - "Levende Fabrikk"

Tresliperiet produserte tremasse som ble benyttet i den europeiske papirindustrien. Fabrikken stengte i 1955, men flere av maskinene er satt i drift igjen og skaper en "Levende Fabrikk" for Kistefos' besøkende.

Les mer