Jeppe Hein The Path to Silence 5

Om Kistefos

Velkommen til Kistefos, Nord-Europas største skulpturpark for samtidsskulptur!

Historien til Kistefos startet med det gamle tresliperiet for mer enn 100 år siden. Industrihistorien går igjen som en rød tråd gjennom hele parken, og er uløselig knyttet til Kistefos’ historie. Randselva bukter seg gjennom hele området og var i sin tid selve grunnlaget for industridriften. I dag fremstår den som en vakker og beroligende signatur.

Når vårt nye museumsbygg, The Twist, står ferdig, spent over Randselva som en bro mellom nord- og sørsiden, vil Christen Sveaas visjon om en symbiose mellom industri, skulptur og kunst være komplett.

Kistefos EA Tony Cragg Bent of Mind 0011

Foto: Einar Aslaksen.

Kistefos EA Jeppe Hein Path of Silence 0118

Foto: Einar Aslaksen.

Kistefos EA Nico Wideberg Tid 0016

Foto: Einar Aslaksen.