Venneforeningen

Venneforeningen er en selvstendig forening som har som mål og spre kjennskap til og støtte opp om Kistefos.

  • Bidra til å skape engasjement og interesse for Kistefos
  • Bidra til positiv markedsføring
  • Yte frivillig bistand av ulik slag
  • Fremme ideer om arrangement og gjennomføre egne arrangement
  • Samarbeide med andre lag og foreninger om tiltak som kan fremme Kistefos

Alle medlemmer har møte- og stemmerett ved årsmøtet.

Venneforeningen har stått for oppussingen av Formannsboligen og satt den tilbake til 1920/1930- talls stil. Vi har også lagd en Kistefos-aktivitetsbok for barn, skrevet av forfatter Bjørn Fredrik Rørvik og illustrert av Bjørn Rune Vik. For øvrig hjelper Venneforeningen alltid til på åpningsdagen for ny sesong.

Ønsker du å bli medlem i venneforeningen, ta kontakt med leder Øyvind Moe: oyvindmoe.om@gmail.com Tlf: 900 30 355

Untitled 001

Tresliperiet. Foto: Hélène Binet.

KIS F000041

Fem unge arbeidere inne i tresliperiet på 1920-tallet. Foto: Kistefos' fotosamling.

KIS F000111

Kistefossen med tømmerstokker på vei nedover Randselva ca. 1950. Foto: Kistefos' fotosamling.