Venneforeningen

Venneforeningen er en selvstendig forening som har som mål og spre kjennskap til og støtte opp om Kistefos.

  • Bidra til å skape engasjement og interesse for Kistefos
  • Bidra til positiv markedsføring
  • Yte frivillig bistand og dugnadsarbeid av ulikt slag
  • Fremme ideer om arrangement og gjennomføre egne arrangement
  • Samarbeide med andre lag og foreninger om tiltak som kan fremme Kistefos

Alle medlemmer har møte- og stemmerett ved årsmøtet.

Venneforeningen har stått for oppussingen av Formannsboligen og satt den tilbake til 1920/1930- talls stil. Vi har også lagd en Kistefos-aktivitetsbok for barn, skrevet av forfatter Bjørn Fredrik Rørvik og illustrert av Bjørn Rune Vik. For øvrig hjelper Venneforeningen alltid til på åpningsdagen for ny sesong.

Besøk oss gjerne på vår Facebookside

Ønsker du å bli medlem i venneforeningen, ta kontakt med kasserer Magnhild Bjertnes på magnhild@advbjertnes.no eller styreleder Steffen Mørtvedt på steffemo@online.no.

Untitled 001

Tresliperiet. Foto: Hélène Binet.

KIS F000041

Fem unge arbeidere inne i tresliperiet på 1920-tallet. Foto: Kistefos' fotosamling.

KIS F000111

Kistefossen med tømmerstokker på vei nedover Randselva ca. 1950. Foto: Kistefos' fotosamling.