Avduket 2015

“Free to Frolic”
av Phillip King

Free to Frolic

Helt sentralt for Kings kunstneriske virke er primær bruk av form og farge. Til tross for et tilsynelatende rent formspråk, er det mysteriet iboende skulpturen som fascinerer og inspirerer King.

Allerede som ung kunststudent erfarte King at til tross for den fysiske og rommelige tilstedeværelse, er skulpturen en kunstform som aldri kan bli helt synlig. Man kan aldri oppleve alle sider av en skulptur med ett blikk. Skulpturen som kunstform utfordrer dermed til bevegelse og interaksjon hos publikum.

Kistefos EA Phillip King Free To Frolic 0014

Free to Frolic av Philip King. Foto: Einar Aslaksen.

Kistefos EA Phillip King Free To Frolic 0015

Detalj fra Free to Frolic av Philip King. Foto: Einar Aslaksen.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.