Identity

Giuseppe Penone

Som en del av Arte Povera-bevegelsen var Penone en pioner når det gjaldt å ta opp forholdet mellom menneske og natur.

Den ikoniske skupturen laget i 1968 med tittelen It Will continue to Grow Except at That Point viser en bronse-hånd som griper rundt stammen på et tre, og begrenser dermed treet fra å vokse som tittelen også indikerer. Arbeidet utfordrer oss til å forstå menneskets effekt på naturen og dermed behandle den med respekt. I en tid med opphetede debatter om global oppvarming, klimaflyktninger og smelting av polarisen, er Penones budskap av en stille og tankefull art, der små handlinger og endring av tankesett i møte med naturen er starten.

Finn ut mer om Giuseppe Penones skulptur i parken: