Avduket 2007

“Hypnos Descending”
av Magne Furuholmen

Skulptur, søyle, malt, hvit, svart og gul.

Hypnos Descending. Foto: Vegard Kleven.

Hypnos Descending

Hypnos Descending ble laget i 2007 av kunstneren Magne Furuholmen. Krukken er malt med bokstaver og tekstfragmenter.

Utgangspunktet er et selvskrevet dikt med samme tittel:

Hypnos Descending

sweet droning, sweet dream / late evening, or so it would seem /?I never tought. never thought I would / the witchery of dry white wine /?slow moving stillness of syrupy time / early morning sunrise / ?or so it would seem / I didn’t think. didn’t think we could

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.