Female Torso

Fernando Botero

Botero er utdannet maler, men han har siden midten av 70-tallet også arbeidet med skulptur. Han arbeider med klassiske motiver, og det kan trekkes linjer til både italiensk renessanse og barokk og til Picassos frodige kvinneskikkelser fra 1920-årene. Boteros tolkninger er imidlertid svært karakteristiske. Figurene er store og ser nesten oppblåste ut, proporsjonene er sterkt overdrevet og motivene blir ofte oppfattet som humoristiske og/eller kritiske.

Finn ut mer om Fernando Boteros skulptur i parken: