Hingst

Beate Juell

Beate Juell arbeider med skulpturer i keramiske materialer, og hun uttrykker seg hovedsakelig gjennom gjenkjennelige motiver og figurasjoner. Hun er opptatt av den nonverbale kommunikasjonen som oppstår mellom betrakteren og det visuelle arbeidet. Det å kunne formidle noe, en stemning, opplevelse eller tilstand, uten å bruke ord, er en sentral målsetning for kunstneren.

Finn ut mer om Beate Juells skulptur i parken: