Avduket 18.9.2019

“Point of View – Part 2”
by Elmgreen og Dragset

Point of View – Part 2

Etter å ha vandret gjennom The Twist, på vei ned til etasjen under utstillingsgalleriene, vises et speilbilde av den samme mannlige figuren gjennom vinduet.