Avduket 2009

“Tumbling Tacks”
by Oldenburg og van Bruggen

Foto: Einar Aslaksen.

Tumbling Tacks

Tumbling Tacks kan best beskrives som fire sterkt forstørrede tegnestifter i fritt fall nedover den gamle kjerraten i åskammen.

Motivet er sterkt inspirert av stedets industrihistorie, med papir som fellesnevner for både tegnestiftene og tremassen som en gang ble produsert på A/S Kistefos Træsliberi.

Tumbling Tacks inngår i de verdenskjente kunstnernes Large Scale Projects, som hittil utelukkende har blitt realisert i urbane omgivelser i kunstmetropoler som New York, Berlin og Tokyo. Objekter som de har brukt i prosjektet er for eksempel en knapp, halen til en løve og en klesklype.

Tumbling Tacks er det eneste av disse prosjektene som er virkeliggjort i et naturlandskap, og det aller første som er oppført i Skandinavia.

IB72953

Foto: Visit Innlandet, Ian Brodie

IB72872

Foto: Visit Innlandet, Ian Brodie

IB72870

Foto: Visit Innlandet, Ian Brodie

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.