Avduket 2021

“The Birthright”
av Magne Furuholmen

The Birthright

Tekst og bokstaver har hele tiden vært sentralt som billedelement i Furuholmens arbeider. Hva skjer hvis man dekonstruerer setninger, bryter dem ned til enkeltstående ord, eller setter dem sammen i nye kombinasjoner?

I The Birthright bruker Furuholmen ord fra sangen ved samme tittel som han skrev og fremførte med A-ha i 2005 og demonstrerer at ordenes visuelle kvaliteter og sammensetninger endrer vår lesning av et budskap.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.