Avduket 2006

“S-Curve”
by Anish Kapoor

S-Curve

S-Curve kan verken berøres eller mønstres på nært hold. Den er nemlig plassert på en spesial- konstruert øy i elven bak det gamle tresliperiet. Skulpturen, laget av den engelsk-indiske kunstneren Anish Kapoor (f. 1954), er et nesten 10 meter langt speil med konturer som stemmer overens med tittelen: Den elegante stålkonstruksjonens buktende kurver utgjør en omvendt ”S”.

Skulpturen later i første omgang ikke til å være tilstede som noe materielt: den er bare synlig i kraft av at den reflekterer lyset og landskapet rundt seg. Speilflaten vrir og vender på busker og trær, den forstørrer og forminsker og utfordrer vår oppfattelse av omgivelsenes perspektiver. Kapoors kunstverk er slik sett først og fremst et bilde, men også en skulptur og en arkitektonisk form. Fremfor alt er den likevel en opplevelse som hele tiden endrer seg i takt med naturen som omgir den.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.