Avduket 2006/2016

“Hesten”
by Kristin Günther

Hesten

Med utgangspunkt i det barokke takmaleriet, har videokunstneren Kristin Günther skapt et interaktivt og dramatisk verk. Mens motivene i takmalerier tradisjonelt henvender seg til betrakteren, er vi her redusert til tause vitner i en scene vi ikke fullverdig får ta del i. Hesten er tilsynelatende uanfektet av vår tilstedeværelse.

I motsetning til en rekke videoinstallasjoner hvor publikum inviteres til å bli del av en verden, kan det virke som Günther’s intensjon nettopp er at vi befinner oss på undersiden og passivt observerer Hestens utfoldelse og frihet. Hesten passerer over oss i «slow motion» galopp. Lyden av hover henspeiler oss til Odin’s Sleipner, Pegasus, Parthenon-frisen og Whistlejacket. De kunsthistoriske referansene er mange, likevel tilfører Günther originalitet og en ny dimensjon med dette verket.

Verket ble første gang vist på Kistefos-Museet i 2006 og ble permanent innlemmet i museets samlinger i 2016.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.