Pulp Press (Kistefos)

John Gerrard

John Gerrard er en irsk artist, som arbeider i Dublin og Wien, best kjent for sine skulpturer, som typisk tar form av digitale simuleringer som vises ved Real-time datagrafikk.

Gerrards virke har det siste tiåret særlig fokusert på forlatte industrielle installasjoner og bygninger. Som skulptør utforsker Gerrard et utradisjonelt og radikalt skulpturbegrep. Dette var bakgrunnen for å be Gerrard om å skape en stedsspesifikk skulptur til Kistefos-Museet.

Finn ut mer om John Gerrards skulptur i parken: