Avduket 2013

“Pulp Press (Kistefos)”
av John Gerrard

En videoinstallasjon viser produksjon av tremasse.

Pulp Press av John Gerrard. Foto: Jiri Havran.

Pulp Press (Kistefos)

  • Avduket 2013
  • Material(er) 3D-simulasjon, støpt sement, betong, rustfritt stål, sorte enodiserte harddisker i aluminium, diverse materialer
  • Dimensjoner ca. 500 x 1300 x 670 cm
  • Kunstner John Gerrard
  • Hvor Vis i kart

Med utgangspunkt i maskinene inne i tresliperiet, har Gerrard laget en unik videoskulptur. Skulpturen vekker tresliperiet til liv og gjenopptar papirmasseproduksjon etter nesten 60 års produksjonsstopp.

Forskjellen er at papirmassen som nå produseres, kun eksisterer i virtuell form. Produksjonen lagres på harddiskene som ligger på «benkene» inne i installasjonen. Harddiskene fyller seg gradvis opp, og når de er fylt opp suppleres de med nye inne i paviljongen. I løpet av ett år blir tre harddisker fylt med virtuelle ark.

Pulp Press (Kistefos) 2013 er tett knyttet til Kistefoss som et historisk sted og kan sees som et speil på fortiden. Bygget er laget i samarbeid med arkitektfirmaet A2 fra Dublin, Irland. Installasjonen er steds-spesifikk, og det tok Gerrard to år å lage den høyteknologiske animasjonen. Samtidig representerer den ved sin estetikk og medium noe distinkt fremtidsrettet og levende. Maskinene står fremdeles intakt i tresliperiet og kan sees der.

J Gerrard Pulp Press 16

Pulp Press av John Gerrard. Foto: Jiri Havran.

Gerrard John Pulp Press 01

Pulp Press av John Gerrard vekker tresliperiet til liv og gjenopptar produksjonen av papirmasse etter nesten 60 års produksjonsstopp. Foto: Jiri Havran.

J Gerrard Pulp Press 03

Pulp Press av John Gerrard, sett fra Randselva. Foto: Jiri Havran.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.