Avduket 1995

“Tid”
by Nico Widerberg

Foto: Einar Aslaksen.

Tid

Tid er laget i diabas (også kalt doleritt), en vulkansk steinsort som er mørk, kompakt og tyngre enn granitt. Motivet, kvinnen og treet, kan sees som en allegori over tittelen. Kvinnen er den som fører livet videre, og treet er i mange sammenhenger et bilde på tid. Treet har i tillegg vært brukt som symbol på videre- føringen av livet, for eksempel gjennom metaforen ’livets tre’.

Skulpturens overflate er vekselsvis ru og glatt, dette skaper en spennende kontrast mellom lys og skygge. Kvinnen ser ut som om hun vokser ut at steinen, og kunstneren har med vilje latt deler av skulpturen framstå ubearbeidet og ’rå’.

Kistefos EA Nico Wideberg Tid 0002

Foto: Einar Aslaksen.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.