Avduket 2014

“Slektstrea, Genbanken”
by Per Inge Bjørlo

Foto: Visit Innlandet, Ian Brodie

Slektstrea, Genbanken

Slektstrea, Genbanken omhandler sosial og genetisk arv. Genbanken har et strengt geometrisk og lukket formspråk som henspeiler på medfødte forutsetninger.

Slektstrea kan sees som et symbol på individets potensial, livskraft og evnen til å vokse, heller enn å la seg gå til grunne. De to trærnes kjerne står i sterk kontrast til hverandre, og illustrerer kanskje den pågående dragkampen mellom forventning og troen på seg på selv.

Bjørlo velger å benytte det harde og livløse stålet i bearbeidelsen av denne tematikken, og bringer mesterlig følelser og liv inn i sine skulpturer. Med omsorg og kjærlighet sveises deler sammen og overflaten gis skjønnhet, men også sår og arr.

IB72879 Aurora HDR2019 edit

Foto: Visit Innlandet, Ian Brodie

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.