Avduket 1948

“Installasjon”
by Ståle Kyllingstad

Installasjon

Kyllingstads skulptur springer ut av Kistefos’ gamle treindustri. Delene den består av er alle funnet i Kistefoss-området, og stammer fra tresliperiets konkrete produksjon. I et slikt perspektiv er Installasjon den eldste skulpturen i Kistefos-Museets stadig voksende skulpturpark.

Med forankring i et historisk perspektiv, kan skulpturen leses som symbolet på fremdrift, innovasjon og ny velstand. Men skulpturen kan også leses som en abstrahert blomst, en sol eller en gigantisk knapp!

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.