Avduket 1948

“Installasjon”
av Ståle Kyllingstad

Installasjon av Ståle Kyllingstad er den eldste skulpturen på Kistefos og er laget av produksjonsdeler fra det gamle tresliperiet. Foto: Kistefos.

Installasjon

Kyllingstads skulptur er laget av deler fra det gamle tresliperiet på Kistefos. Alle delene er funnet på området og stammer fra tresliperiets produksjon. Installasjon er således den eldste skulpturen i Kistefos' samling.

Forankret i et historisk perspektiv kan skulpturen leses som et symbole på fremdrift, innovasjon og ny velstand, men den kan også leses som en abstrahert blomst, en sol eller en gigantisk knapp.

Kistefos EA Stale Kyllingstad Installasjon 15970

Installasjon av Ståle Kyllingstad. Foto: Einar Aslaksen.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.