Avduket 2017

“The Ball”
av Ilya Kabakov

Skulptur, tre menn dytter en ball opp en skråning.

The Ball av Ilya Kabakov kan tolkes som en refleksjon over menneskets trang til å utforske, til å skape, til å erobre, og til å nå toppen. Skulpturen ble avduket i 2017. Foto: Kistefos.

The Ball

  • Avduket 2017
  • Material(er) Betong, epoksyharpiks, glassfiber
  • Dimensjoner ca. 900 cm (høyde) og fotavtrykk 800 x 900 cm
  • Kunstner Ilya Kabakov
  • Hvor Vis i kart

Gjennom kunsten observerer og reflekterer Ilya Kabakov rundt den menneskelige virkeligheten, ofte med utgangspunkt i minnene fra det gamle Sovjet, eller et annet utopisk og menneskeskapt prosjekt. Felles for flere av disse politiske eller økonomiske fallerte systemene, er en sterk menneskelig visjon, gjennomføringsevne og overbevisning.

I likhet med den greske kongen Sisyfos, som for sine udåder, så vel som personlige overbevisninger, ble dømt til daglig å rulle den samme stenen opp en bakke i all evighet.

Mens den greske myten har en lærdom og moral, og Kabakovs verk derfor kunne henspille på menneskets utilfredshet og hverdagens monotoni, oppleves kunstnerens nikk til fortellingen mer som en refleksjon over menneskets trang til å utforske, til å skape, til å erobre og til å nå toppen. Sisyfos er ikke her alene, men hjelpes av flere gjennom samhold og lagarbeid. Således understreker kunstneren betydningen av det kollektive og det humane, fremfor det individuelle, der man strever etter å holde seg på toppen av livets fjell.

Installasjonen med sin plassering midt i naturen kan videre sees som en kommentar til menneskets relasjon til naturen. Mennesket har alltid søkt å kontrollere og overvinne naturkreftene, men gang på gang seirer naturen. Vendt mot syd er det som om ballen blir et symbol på solen i sin bane fra øst mot vest, der vi enten hjelper den opp eller holder den igjen på sin vei ned.

Skulpturen er en gave fra Christen Sveaas.

IB72924

Detalj fra installasjonen The Ball av Ilya Kabakov. Foto: Visit Innlandet, Ian Brodie.

Kistefos BAW 143

Foto: Benjamin Ward

The Ball

The Ball av Ilya Kabakov. Foto: Nicholas Hvesser

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.