Avduket 2016

“River Man”
av A Kassen

Skulpturer, bronse, abstrakte former.

River Man av A kassen består av tre ulike skulpturer, alle formet av Randselva. Foto: Kistefos.

River Man

  • Avduket 2016
  • Material(er) Bronse
  • Dimensjoner Tre elementer med varierende mål under 150 x 200 x 120 cm
  • Kunstner A Kassen
  • Hvor Vis i kart

River Man er formelig skapt av elven. Da verket skulle lages slapp kunstneren flytende bronse direkte ut i Randselva på tre ulike steder. Den glødende bronsen stivnet i møtet med den kalde elva og underlige former ble skapt.

Tre av formene ble valgt og gjenskapt i stor størrelse. River Man er således både et konseptuelt, et performativt og et skulpturelt verk.

Med utgangspunkt i den enkelte betrakters fantasi og visuelle referanser fremstår skulpturens former ulikt, enten det er som dyr, skjell, ben eller menneskelige former. Publikums adferd i møte med kunstverket interesserer kunstnergruppen og er sentral for A Kassens kunstneriske praksis.

Uforutsigbarheten og individualiteten i kunstverkets former, understreker hvordan vannets karakter endres fra sted til sted, og dermed også naturens uendelige antall kombinasjoner. River Man minner oss om vannets betydning, som kilde til liv og fruktbarhet, geografisk barriere og gjenstand for kriger, men også som kilde til kunstnerisk inspirasjon.

A Kassen River Man

River Man er laget av kunstnerkollektivet A Kassen og ble formet i det flytende bronse ble sluppet direkte ut i Randselva. Foto: Kistefos.

Skjermbilde 2019 02 13 kl 17 53 28 1

River Man av A kassen består av tre ulike skulpturer, alle formet av Randselva. Foto: Kistefos.

K Istefos EA A Kassen River Man 0033

Detalj fra River Man av A Kassen. Foto: Einar Aslaksen.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.