Avduket 2016

“River Man”
by A Kassen

Bronzeskulptur ligger på bakken ved kanten av Randselva.

A Kassen - River Man.

River Man

River Man er både et konseptuelt, performativt og skulpturelt verk. Et grunnleggende ønske om å forstå og definere kunstverkets abstrakte former preger publikums første møte med verket.

Med utgangspunkt i den enkelte betrakters fantasi og visuelle referanser fremstår skulpturens former ulikt, enten det er som dyr, skjell, ben eller menneskelige former. Publikums adferd i møte med kunstverket interesserer kunstnergruppen og er sentral for A Kassens kunstneriske praksis.

Hvordan den enkelte skulptur formes, bestemmes ikke som man normalt kunne tro, av kunstneren, men av fysikken, kjemien og naturens lover. Verkets performative side begynner når flytende bronse helles direkte ned i Randselvens strie strømmer. I det bronsen treffer vannet, stivner den og skaper uventede og abstrakte former. Fra tre utvalgte steder langs elven her på Kistefoss, blant tusenvis, velges kun tre former - en fra hvert «slipp» som deretter gjenskapes i monumental størrelse.

Uforutsigbarheten og individualiteten i kunstverkets former, understreker hvordan vannets karakter endres fra sted til sted, og dermed også naturens uendelige antall kombinasjoner. River Man minner oss om vannets betydning, som kilde til liv og fruktbarhet, geografisk barriere og gjenstand for kriger, men også som kilde til kunstnerisk inspirasjon.

K Istefos EA A Kassen River Man 0033

Foto: Einar Aslaksen.

IMG 4070

Foto: Nicholas Hvesser

A Kassen River Man 2

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.