Avduket 2018

“Face Off”
av Lynda Benglis

Foto: Benjamin Ward

Face Off

Face Off ble laget etter at Benglis' besøk til Kistefos. Her lot hun seg inspirere av stedets landskap og atmosfære, skandinavisk mytologi og folklore. Skulpturen kan tolkes som delvis frosset foss - delvis kjempe. Sett fra ulike vinkler, rommer verket hele kunstnerskapets dynamikk og spennvidde.

0056 kistefosmuseet 201805 fredericboudin

Detalj fra Face Off av Lynda Benglis. Foto: Fredric Boduin.

0049 kistefosmuseet 201805 fredericboudin

Detalj fra Face Off av Lynda Benglis. Foto: Fredric Boduin.

0434 kistefosmuseet 201805 fredericboudin

Detalj fra Face Off av Lynda Benglis. Foto: Fredric Boduin.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.