Avduket 2018

“Face Off”
by Lynda Benglis

Foto: Visit Innlandet, Ian Brodie

Face Off

Face Off følger direkte av Benglis’ besøk på Kistefos, inspirert av stedets landskap og atmosfære, skandinavisk mytologi og folklore. Delvis frosset foss, - delvis kjempe. Sett fra ulike vinkler, rommer verket hele kunstnerskapets dynamikk og spennvidde.

Lynda Benglis Face Off

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.