Avduket 2003

“Christen Sveaas”
av Anne-Karin Furunes

Skulptur plassert i grønn natur. Tre plater med portrett av Christen Sveaas.

Christen Sveaas av Anne-Karin Furunes. Foto: Einar Aslaksen.

Christen Sveaas

Christen Sveaas består av plater i industrilakkert og perforert aluminium. Furunes har tatt utgangspunkt i et fotografi, men isteden for å være overført til underlaget ved hjelp av maling, er det omgjort til “prikker”, også kalt rastermønstre, som er stanset ut i platene. Det er dermed hullene som danner motivet; et portrett av Christen Sveeas i halvprofil. Denne teknikken, eller stilen, er helt spesiell for Anne-Karin Furunes.

På grunn av hullene er de perforerte aluminiumsplatene delvis gjennomskinnelige, noe som gir dem et flyktig, poetisk preg. At bildene nærmest løser seg opp når man kommer for nær, understreker det forgjengelige og ustabile. Dette forhindrer imidlertid ikke at skulpturen som helhet har en monumental, nærmest autoritær karakter.

Portrettet av Christen Sveaas er en gave til museets initiativtaker fra hans venner. Det er også en hyllest til ham for hans vilje og innsats til å bevare en bit av Norges industrihistorie.

Kistefos EA Anne Karin Furunes Christen Sveaas 0033

Christen Sveaas av Anne-Karin Furunes. Foto: Einar Aslaksen.

Kistefos EA Anne Karin Furunes Christen Sveaas 0001 1

Christen Sveaas av Anne-Karin Furunes. Foto: Einar Aslaksen.

K Istefos EA Anne Karin Furunes Christen Sveaas 0080

Christen Sveaas av Anne-Karin Furunes. Foto: Einar Aslaksen.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.