Avduket 2006

“Energy-Matter-Space-Time”
by Petroc Sesti

Foto: Einar Aslaksen.

Energy-Matter-Space-Time

Er det kunst? Er det vitenskap? Kanskje begge deler? Den britiske kunstneren Petroc Sestis skulptur består av en stor, gjennomsiktig beholder fylt opp med mineralolje. Blikkfanget er bevegelsen som starter på toppen av beholderen: En kraftig virvelsøyle - en vortex - vokser seg sterkere og sterkere i nedadgående retning.

Materialet skulpturen er bygd opp av, og teknikken som er anvendt for å skape den kraftfulle bevegelsen, skal i stor grad forbli kunstnerens hemmelighet. Noe kan vi likevel røpe: Materialet som er benyttet i beholderen er levert av et firma som også har det amerikanske romforsknings-insituttet, NASA, som kunde. Energien som vokser i krukkens midte er resultatet av en turbin under skulpturen som er drevet av datateknologi. Skulpturen fremstår altså som en blanding av avansert teknologi og kunst.

Skulpturen Energy/Matter/Space/Time kan gjerne knyttes opp mot virksomheten i Kistefos Træsliberi. Den fargeløse mineraloljen oppleves som vann, og vannet var helt avgjørende for at det i det hele tatt ble bygget et tresliperi på Kistefoss. Videre kan virvelsøylen i beholderen oppfattes som en referanse til den energien som skapes og utvinnes fra fossen rett nedenfor plassen der skulpturen er plassert. Rå naturkraft, da særlig knyttet til vannet som naturressurs, er selve grunnstammen for både tresliperiet og Petroc Sestis skulptur.

IB72998

Foto: Visit Innlandet, Ian Brodie

Petroc Sesti Energy Matter Space Time 2
Petroc Sesti Energy Matter Space Time 4

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.