All of Nature Flows Through Us

Marc Quinn

Som del av YBA (Young British Artists) etablerte Quinn seg på 90-tallet som en kunstner hvis kunstneriske praksis særlig omhandlet menneskekroppen og vårt forhold til den.

Gjennom tema som genmodifisering, hybridisering og DNA, belyser Quinn vår stadige forandring av menneskets natur og det som oppfattes som naturlig. I 2009 begynte kunstneren arbeidet med en ny serie verk, med utgangspunkt i øyets iris. Quinn interesserte seg for syns-sansens sentralitet i en stadig mer digitalisert og visuell verden, men også for selve øyet som potent symbolbærer og metafor.

Tradisjonelt har øyet blitt sett på som sjelens speil - et mikroskopisk kart over en persons identitet og særegenhet. Quinn utforsker disse temaene og skaper en kobling mellom moderne vitenskap og tradisjonell symbolikk gjennom å bruke irisen som objekt for det klassiske portrettmaleriet.

Finn ut mer om Marc Quinns skulptur i parken: