Avduket 2005

“Bent of Mind”
av Tony Cragg

Detaljbilde av skulpturen Bent of Mind av Tony Cragg. Skulpturen er svart og den hvite snøen fungerer som en sterk kontrast.

Detalj fra skulpturen Bent of Mind av Tony Cragg. Foto: Per Martin Nordlie.

Bent of Mind

  • Avduket 2005
  • Material(er) Bronse
  • Dimensjoner 465 x 270 x 270 cm
  • Kunstner Tony Cragg
  • Hvor Vis i kart

Bent of Mind ble laget i 2005 av den britiske kunstneren Tony Cragg.

Skulpturen ser ut som om den er i stadig vekst og forandring. De to profilene, som utgjør skulpturens hovedmotiv, endrer hele tiden karakter ettersom man beveger seg og ser dem fra forskjellige vinkler. En strukket nakke blir et rundt kinn, som igjen blir til en buet leppe eller et markert neseparti. Den blanke overflaten og den mørke bronsen som ser nesten flytende ut, gir assosiasjoner til rennende vann eller vakre istapper.

Til tross for at Craggs skulptur er stor - nesten fem meter høy - oppleves den ikke som tung. Spenningen og variasjonen i formen gir et dynamisk uttrykk som tilsynelatende opphever tyngdekraften. Tittelen Bent of Mind henspiller på menneskesinnets stadige omskiftninger, og de vanskelige valgene man står overfor i en verden i stadig forandring.

Kistefos EA Tony Cragg Bent of Mind 0011

Bent of Mind av Tony Cragg. Foto: Einar Aslaksen.

Kistefos EA Tony Cragg Bent of Mind 0016

Detalj av skulpturen Bent of Mind av Tony Cragg. Foto: Einar Aslaksen.

Kistefos EA Tony Cragg Bent of Mind 0028

Bent of Mind av Tony Cragg. Foto: Einar Aslaksen.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.