The Ball

Ilya Kabakov

Ilya Kabakov (født 30. september 1933) er en russisk-amerikansk kunstner med jødisk bakgrunn, født i Dnipropetrovsk i det som da var Den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikk. Fra 1950-tallet og til slutten av 1980-tallet, arbeidet han i Moskva.

Han har siden 90-tallet bodd og arbeidet på Long Island, New York sammen med sin kone og samarbeidspartner Emilia Kabakov. Ilya og Emilia Kabakov representerte Russland på Venezia-biennalen i 1993 og Whitney-biennalen i 1997. Ilya Kabakov er den første russiskfødte levende kunstner som har stilt ut på Hermitage-museet i St. Petersburg. Kabakov er representert med verk ved bl.a. Museum of Modern Art, New York, Musée d’Art Contemporain Georges Pompidou, Paris, og Nasjonalmuseet i Oslo, som eier det sentrale arbeidet Garbage Man (1988-95).

Etter seks tiår som aktiv kunstner, først i det tidligere Sovjetunionen og dernest på Long Island i USA, har Ilya Kabakov med sine installasjoner og malerier markert seg som en sentral konseptkunstner. Gjennom kunsten observerer og reflekterer Kabakov rundt den menneskelige virkeligheten, ofte med utgangspunkt i minnene fra det gamle Sovjet, eller et annet utopisk og menneskeskapt prosjekt. Felles for flere av disse politiske eller økonomiske fallerte systemene, er en sterk menneskelig visjon, gjennomføringsevne og overbevisning. I likhet med den greske kongen Sisyfos, som for sine udåder, så vel som personlige overbevisninger, ble dømt til daglig å rulle den samme stenen opp en bakke i all evighet.

Mens den greske myten har en lærdom og moral, og Kabakovs verk derfor kunne henspille på menneskets utilfredshet og hverdagens monotoni, oppleves kunstnerens nikk til fortellingen mer som en refleksjon over menneskets trang til å utforske, til å skape, til å erobre, og til å nå toppen. Sisyfos er ikke her alene, men hjelpes av flere gjennom samhold og lagarbeid. Således understreker kunstneren betydningen av det kollektive og det humane, fremfor det individuelle, der man strever etter å holde seg på toppen av livets fjell.

Finn ut mer om Ilya Kabakovs skulptur i parken: