Avduket 2016

“Veien til Stillhet”
by Jeppe Hein

Veien til Stillhet

  • Avduket 2016
  • Material(er) Polert rustfritt stål, kampesteiner fra Kistefos Skoger, oppdalsskifer, sibirsk lønn, mose og flora.
  • Kunstner Jeppe Hein
  • Hvor Vis i kart

Vannet og energien fra kraftverket på Kistefos var en viktig inspirasjonskilde og utgangspunkt for skulpturen. Det er energien Hein selv opplevde i møtet med stedet han ønsker å formidle til publikum.

Mens prosjektet enda var i støpeskjeen gjennomførte Hein en pilgrimsferd på St. Olavsveiene mellom Oslo og Trondheim. Møtet med naturen og stillheten på ferden representerer et vendepunkt i Heins kunstnerskap. Stillhet har lenge vært en viktig del av Heins kunstnerskap, imidlertid fikk betydningen og forståelsen av stillhet fornyet og sterkere betydning på reisen.

Skulpturens form tar utgangspunkt i vannets bevegelse og skaper en rekke rom med ulike dimensjoner av stillhet: øredøvende stillhet der vannet kommer til fri utfoldelse i fontenen, men også rom for kontemplasjon og konsentrasjon. En tradisjonell labyrint desillusjonerer, og svekker følelsen av retning og sted. Denne labyrintens åpne form vekker sansene, øker tilstedeværelsen og bevisstgjør oss våre omgivelser. Hvor befinner vi oss, og hvor er vi på vei? Dette er spørsmål som opptar kunstneren.

Jeppe Hein The Path to Silence 2
Kistefos EA Jeppe Hein Path of Silence 0099

Foto: Einar Aslaksen.

Kistefos EA Jeppe Hein Path of Silence 0140

Foto: Einar Aslaksen.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.