Avduket 2016

“Veien til stillhet”
av Jeppe Hein

Vannskulptur formet som en labyrint av speilstolper.

Veien til Stillhet av Jeppe Hein er en favoritt hos mange - også hos barna, som bader i den om sommeren. Foto: Einar Aslaksen.

Veien til stillhet

  • Avduket 2016
  • Material(er) 460 høyglanspolerte triangulære søyler, rustfritt stål, fontenesystem med 9 sentrifugale pumper, mosaikkgulv av norsk skifer, steiner fra Kistefos-eiendommen, lønnetre, trebenk og diverse lokale planter
  • Dimensjoner 450 x 3300 x 2500 cm; diameter på vann-paviljong: 1160 cm
  • Kunstner Jeppe Hein
  • Hvor Vis i kart

Vannet og energien fra kraftverket på Kistefos var en viktig inspirasjonskilde og utgangspunkt for skulpturen. Det er energien Hein selv opplevde i møtet med stedet han ønsker å formidle til publikum.

Mens prosjektet enda var i støpeskjeen gjennomførte Hein en pilgrimsferd på St. Olavsveiene mellom Oslo og Trondheim. Møtet med naturen og stillheten på ferden representerer et vendepunkt i Heins kunstnerskap. Stillhet har lenge vært en viktig del av Heins kunstnerskap, imidlertid fikk betydningen og forståelsen av stillhet fornyet og sterkere betydning på reisen.

Skulpturens form tar utgangspunkt i vannets bevegelse og skaper en rekke rom med ulike dimensjoner av stillhet: øredøvende stillhet der vannet kommer til fri utfoldelse i fontenen, men også rom for kontemplasjon og konsentrasjon. En tradisjonell labyrint desillusjonerer, og svekker følelsen av retning og sted. Denne labyrintens åpne form vekker sansene, øker tilstedeværelsen og bevisstgjør oss våre omgivelser. Hvor befinner vi oss, og hvor er vi på vei? Dette er spørsmål som opptar kunstneren.

Jeppe Hein The Path to Silence 2

Veien til stillhet av Jeppe Hein ligger vakkert plassert foran det gamle tresliperiet. Foto: Knut Arne Breibrenna.

Kistefos EA Jeppe Hein Path of Silence 0099

Deler av installasjonen Veien til stillhet av Jeppe Hein sett ovenfra. Foto: Einar Aslaksen.

Kistefos EA Jeppe Hein Path of Silence 0140

Detalj fra installasjonen Veien til stillhet av Jeppe Hein. Foto: Einar Aslaksen.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.

Relatert lesning: