Avduket 2005

“Forgotten Babies # 2”
by Elmgreen og Dragset

Forgotten Babies # 2

Forgotten Babies #2 er laget av voks og ikledd materialer som er laget for ”virkelige” babyer; klær, dyne, pute og babybag. Skulpturen gjengir, svært realistisk, en sovende baby.

Materialet skulpturen er utført i gjør at den ser ekte ut; huden virker myk, og detaljer som blodårer og fargeendringer i huden er også gjengitt. Ser man lenge nok på skulpturen forstår man imidlertid at babyen ikke lever. Den beveger seg ikke, puster ikke og lager ingen lyd.

Skulpturen skal komme litt overraskende på publikum. Derfor plasseres den rundt på museets område, noe som kan gi en veldig sterk effekt idet babybagen tilsynelatende inneholder et levende, gjenglemt barn.

Uskylden og sårbarheten babyen utstråler forsterkes fordi den ligger ubeskyttet og gjenglemt. Slik påpekes ansvaret vi har som voksne til å opptre anstendig og beskytte det forsvarsløse spedbarnet som er helt avhengig av andres omsorg.

Kart over området

Naviger i kartet for å finne skulpturer, utstillingslokaler, museumsbutikk og kafé.