Mottakeren av Springbrett OPEN CALL 2024 er Noor Bhangu

14. mai 2024

02 Springbrett24 winner post

Juryen har enstemmig valgt å tildele den første utgaven av Springbrett til en kurator med et forslag som var både intellektuelt strengt og poetisk. Virkningen av migrasjon på kunstnerisk produksjon, og konstruksjonen av estetiske praksiser gjennom migrasjonshandlinger, er svært relevant i dag. Dette er et emne som krever både presisjon og sensitivitet i håndteringen. Forslaget var selvsikkert formulert og viste det nødvendige ferdighetssettet, og evnen til å takle dette temaet. Videre kobling av dette til stedsdannelse og fellesskap, ved bruk av en relasjonell kurateringsmodell, var både originalt og inspirerende. Utvalget og kombinasjonen av verk fra stiftelsessamlingen resonerte med forslagets tema, og løftet og utvidet utstillingsprosjektet. Kandidaten er svært motivert for å tilegne seg erfaring fra en samlingsbasert form for kuratering, og juryen mener at kandidaten kan vokse fra denne erfaringen med ytterligere støtte.

Noor Bhangu er kurator og forsker, og hennes praksis er forankret i en relasjonell kuratorisk estetikk og praksis. Gjennom kuratoriske intervensjoner involverer hun historie-, minne- og materialitetspolitikk for å problematisere dominerende representasjonshistorier. Blant hennes tidligere prosjekter kan nevnes Not the Camera, But the Filing Cabinet (2018) på Gallery 1C03, the excess is ritual (2023) på Dunlop Gallery og Homorientalism (2023) på Smack Mellon.

«Has My Place Forgotten Me?» er en samlingsbasert gruppeutstilling som utforsker temaet migrasjon. Med utgangspunkt i verk fra Christen Sveaas’ Kunststiftelse bringer utstillingen sammen kunstnere som arbeider innenfor ulike lokaliteter, historier og medier. Med et særlig fokus på migrantestetikk, adresserer Bhangu sentrale spørsmål knyttet til stedsfornemmelse og -tilhørighet. Utstillingen dykker ned i tematikker som bevegelse og forandring, og utforsker hvordan ulike kunstneriske uttrykk engasjerer seg med handlinger, temaer og effekter av migrasjon.

Juryen:

Juryen har bestått av sentrale og anerkjente fagpersoner fra det norske og internasjonale kunst- og kulturfeltet:

Dr Isabella Maidment – Kurator, ARoS Aarhus Kunstmuseum

Ruben Steinum – Direktør, Office for Contemporary Art Norway

Apichaya Wanthiang - Kunstner

William Flatmo – Direktør, Christen Sveaas’ Kunstsamling

Åpner 13. juni

«Has My Place Forgotten Me?» åpner i Nybrukets 2. etasje torsdag 13. juni.

Springbrett har som mål å heve unge kuratorer, kunstnere og formidlere innenfor det norske kunstfeltet. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.