Kari Roll-Matthiesen ansatt som ny direktør

24. august 2022

Kari Roll-Matthiesen kommer fra stillingen som kategoridirektør i ARK Bokhandel hvor hun også har sittet i kjedens ledergruppe gjennom 3,5 år. Før hun ble hentet til ARK Bokhandel jobbet hun ved Hadeland Glassverk i 13 år, hvorav de 6 siste årene var som administrerende direktør.

Portrett Kari Roll-Matthiesen

Kari-Roll Matthiesen. Foto: Privat.

- Jeg er utrolig stolt og glad for å få jobbe ved Kistefos! Kistefos har mye å by på til et bredt publikum, med sin kultur- og industrihistorie, samtidskunst og natur. Jeg er imponert over hvordan man har jobbet med utviklingen av stedet gjennom mange år. Ikke minst har jeg fulgt nøye med siden The Twist åpnet, og ga stedet en helt ny dimensjon som destinasjon, sier Roll-Matthiesen.

Kistefos Museum har opplevd en betydelig publikumsvekst etter åpningen av The Twist i 2019 og var gjennom pandemien det best besøkte museet i Norge med 169.000 besøkende i 2020. Museet har lagt vekt på å fremme Kistefos som en destinasjon og åpne opp for en bredere målgruppe enn de som normalt oppsøker kunst- og kulturinstitusjoner. Og nettopp erfaringen med å bygge destinasjon var viktig for styret da valget av ny leder skulle tas.

- Vi er veldig fornøyde med å ha fått en leder som har en sterk bakgrunn som destinasjonsbygger. Dette aspektet blir viktig for Kistefos fremover og vi mener Roll-Matthiesen er rett kvinne til å lede dette arbeidet fremover. Roll-Matthiesen har også en bred bakgrunn fra kulturlivet og en solid ledererfaring gjennom flere år. Hennes lokale forankring er også et stort pluss, sier styreleder ved Kistefos Museum, Erik Wahlstrøm om ansettelsen.

Tidligere direktør Birgitte Espeland ble ansatt i 2019 og går nå videre til stillingen som daglig leder på Roseslottet. Kurator Kate Smith har tiltrådt i stillingen som konstituert direktør frem til Roll-Matthiesen overtar, senest 1. januar 2023.

Kistefos Museum er en kunst- og kulturdestinasjon med skiftende kunstutstillinger av høy internasjonal klasse, en imponerende skulpturpark med 51 skulpturer av anerkjente norske og internasjonale kunstnere, samt et industrimuseum. Skulpturparken utvides med to nye skulpturer hvert år og Kistefos har som mål å være Europas viktigste skulpturpark for samtidsskulptur.

- Det å få være med å forvalte og videreutvikle Kistefos står for meg som en svært spennende og givende oppgave. Jeg gleder meg!, sier Roll-Matthiesen.