Nytt besøkssenter i 2026

24. juni 2024

Det er en glede å kunne meddele at Kistefos har fått tillatelse til å sette opp nytt besøkssenter i sør. Det er de anerkjente arkitektene Lund Hagem Arkitekter AS som har fått oppdraget med å tegne det nye bygget, som vil romme billettsalg, en ny museumsbutikk, toalett- og garderobefasiliteter, samt en kafé/restaurant med flott utsyn til Randselva og skogen.


- Kistefos befester med dette igjen sin posisjon innenfor ledende arkitektur, sier direktør Kari Roll-Matthiesen.

Besøkssenteret er planlagt plassert ved den eksisterende parkeringsplassen og i skogområdet rundt, ved den sørlige inngangen. Landskapsarkitektene i ATSITE skal sikre at naturen og landskapet rundt bevares og styrkes. Det eksiterende landskapet vil spille en viktig rolle i byggets arkitektur, som blir formet som to atrier, hvor det ene av disse er åpent og slipper naturen, med fjell, vann og vegetasjon inn.

I motsetning til The Twist, som står veldig tydelig frem med sine skulpturelle kvaliteter, vil det nye besøkssenteret gli inn i naturen på en mer stillferdig måte og ta inn i seg det eksisterende landskapet. Bygget får et stedsspesifikt uttrykk som spiller på Kistefos’ historiske arv med tømmerfløting. Tømmeret vil tilsynelatende se ut som det har «skylt opp på elvebredden» – mørkbeisede, skråstilte tresøyler utgjør byggets konsept og konstruksjon. Materialbruken trekker linjene til dagens skogdrift, med tømmer hentet fra Kistefos’ egne skoger.

Besøkssenteret er planlagt ferdigstilt høsten 2026.

PERSPEKTIV FRA CAFE 1
PERSPEKTIV FRA ATRIUM 1 2
PERSPEKTIV FRA STI 1