Pierre Huyghe er årets kunstner 2022

1. juni 2022

Kistefos er stolte av å introdusere Variants av den franske kunstneren Pierre Huyghe (f. 1962, Paris). Variants er verk nummer 50 i skulpturparken, og laget spesielt for Kistefos. Det er Huyghes største prosjekt til dags dato, og det mest ambisiøse verket i skulpturparken til nå.

Pierre Huyghe Variants

Verket inkluderer kunstig intelligens, 3D-skannede objekter, levende dyr og organismer, og representerer dermed noe helt nytt i skulpturparken. Variants befinner seg på en hittil utilgjengelig øy som fra tid til annen oversvømmes. Plasseringen er valgt av Huyghe selv og medfører en betydelig utvidelse av landskapet og Kistefos som helhet.

I en innledende fase har kunstneren tatt utgangspunkt i det som finnes på øya naturlig. En biolog har kartlagt artene, en landmåler har tatt presise mål, vannstand og vannføring har blitt studert, og steiner, planter, trær, insekter, dyr, søppel, lyder og lukter er grundig dokumentert og benyttet i kunstnerens videre arbeid.

Sommeren 2021 ble øya skannet ved hjelp av point cloud-teknologi. 3D-modellen av øya danner utgangspunkt for en simulering som utspiller seg i sanntid på LED-skjermen helt ytterst på øya. Simuleringen styres av en kunstig intelligens i henhold til et eget sett med regler og føringer som skiller seg fra øyas naturlover.

Simuleringen påvirkes og informeres av det som foregår på øya gjennom klimasensorer, og skaper mutasjoner basert på denne informasjonen. Mutasjonene vil av og til forlate simuleringen og manifestere seg fysisk på øya. Plasseringen av de fysiske mutasjonene er gjort i direkte relasjon til stedet der de har oppstått i simuleringen. Dermed eksisterer det to miljøer, eller versjoner, av øya, som begge påvirker hverandre: et fysisk og et digitalt. Sammen utgjør de et multipolart vesen som rommer både selve øya, og det øya kunne være i en alternativ virkelighet.

Pierre kistefos 5 0765

Pierre Huyghe om verket:

Variants

2021 – pågående

Skannet skog, simulering i sanntid, genererte mutasjoner og lyder, intelligent kamera, klimasensorer, dyr, planter, mikro-organismer og materialiserte mutasjoner: syntetisk og biologisk materiale.

Variants er en multipolar enhet som oppfatter, genererer og modifiserer. Det er en øy og samtidig hva denne øya kan være i en alternativ virkelighet.

Øya er analysert og skannet i detalj og danner utgangspunkt for en simulering i sanntid. De to miljøene, det fysiske og det digitale, er åpne for gjensidig påvirkning.

Et fiktivt narrativ definerer et sett med regler og føringer, spilt ut gjennom et kunstig nevralt nettverk som genererer uforutsigbare mutasjoner i simuleringen av det som befinner seg på øya av levende og ikke-levende: Lyder eller ting, trær, søppel, dyr eller mennesker.

Øya er analysert og skannet i detalj og danner utgangspunkt for en simulering i sanntid.

De to miljøene, det fysiske og det digitale, er åpne for gjensidig påvirkning.

Et fiktivt narrativ definerer et sett med regler og føringer, spilt ut gjennom et kunstig nevralt nettverk som genererer uforutsigbare mutasjoner i simuleringen av det som befinner seg på øya av levende og ikke-levende: Lyder eller ting, trær, søppel, dyr eller mennesker.

Alt som skjer på øya, alle tilfeldige, varierende påvirkninger av geokjemisk eller biologisk aktivitet, endrer mutasjonenes adferd fortløpende, og det tilbakevendende flomvannet gir næring til veksten. Intelligensene i øyas simulerte verden befinner seg i en uforløst tilstand av sympoiesis og konstant krisemodus. Av og til forlater mutasjonene simuleringen og manifesterer seg fysisk på øya, der de forblir eller faller fra, og slik smitter de øya med en mulig versjon av hva den kunne bli og påvirker den gradvis.

En sti baner vei gjennom landskapet, og leder frem til en skjerm der det simulerte miljøet styres av et selvstendig og alltid søkende øye, et vitne til øyas stadig skiftende natur. Med flommen oversvømmes øya og blir utilgjengelig. Men tilgjengelig eller oversvømt – det multipolare vesenet lever videre.

Pierre kistefos 4 0392 AS Tcropped

Pierre Huyghe - Bio

Pierre Huyghe (født 1962, Paris) bor og jobber i Santiago, Chile. Arbeidene hans er internasjonalt anerkjent og presentert på ulike utstillinger rundt om i verden.

I løpet av en 30 år lang karriere har Pierre Huyghe utforsket de komplekse og ofte motstridende måtene mennesker forholder seg til naturen og dens intelligente økosystemer på. Huyghe har inkludert teknologi, levende dyr, planter og insekter som komponenter i en rekke visjonære prosjekter verden over. Huyghe utforsker den paradoksale motsetningen mellom det vi tror vi vet om verden, og det den kan – og ikke kan – fortelle oss.

Nylige utstillinger inkluderer After UUmwelt, Luma Foundation, Arles (2021); After Life Ahead, Serpentine Gallery, London (2018); Münster, Tyskland (2017), The Roof Garden, Metropolitan Museum, New York (2015), Untilled, Documenta, Kassel, Tyskland (2012). I 2012 -2014, en stor retrospective utstilling med Huyghes arbeider reiste fra Centre Pompidou (Frankrike) til Ludwig Museum (Tyskland) og til Los Angeles County Museum of Art (USA).

Pierre Munster 2953

Foto: Ola Rindal