Slik blir kunståret 2024 på Kistefos

15. desember 2023

Kistefos har gleden av å kunngjøre neste års kunstneriske program, samt sesongåpning 4. mai. I The Twist vises den første soloutstillingen i Norge med malerier og tegninger av den anerkjente britiske kunstneren Hurvin Anderson. Utstillingen Salon Paintings fokuserer på verk fra Andersons bejublede Barbershop-serie og har høstet strålende anmeldelser i avisene The Telegraph og Guardian. Årets skulptør er den italienske kunstneren Tatiana Trouvé. Til sesongåpningen avdukes en ny, stedsspesifikk skulptur fra kunstnerens Guardians-serie i det historiske Tresliperiet på Kistefos. Gjennom prosjektet «Springbrett» tilbys unge kuratorer og formidlere verdifull museumserfaring på internasjonalt nivå. Temaene felleskap, tilhørighet og stedsfornemmelse vil gå som en rød tråd gjennom det kunstneriske programmet.

The Twist Kistefos Museum Photo Maria Sandvik

Kunstnerisk program 2024:

Hurvin Anderson

Salon Paintings

04. mai - 13. oktober

The Twist


Kistefos har gleden av å annonsere den første soloutstillingen i Norge med malerier og tegninger av den anerkjente britiske kunstneren Hurvin Anderson. Utstillingen fokuserer på Andersons bejublede Barbershop-serie som en linse vi kan bruke for å betrakte Andersons praksis som helhet og den enestående fornemmelsen han har for historie, minne og sted.

Hurvin Anderson er en britisk maler med familiebakgrunn fra Jamaica; foreldrene hans tilhører Windrush-generasjonen, som kom til Storbritannia fra Karibien i perioden fra sent i 1940-årene til midten av 1960-årene. Anderson er utdannet ved Wimbledon School of Art og The Royal College of Art, London; blant anerkjennelsene han har høstet, er en nominasjon til Turner-prisen i 2017. I sine malerier utforsker Anderson skjæringspunktene mellom sted, identitet, fellesskap og kultur. Verkene avbilder menneskeskapte landskaper som bærer spor av kunstnerens opphav, og de navigerer gjennom ulike sinnstilstander som avspeiler sammenvevde historier og det komplekse ved det tverrkulturelle.

Hurvin Anderson: Salon Paintings
inngår i en Europa-turne i samarbeid med visningsstedene The Hepworth Wakefield og Hastings Contemporary i Storbritannia, der utstillingen har fått fem stjerner og strålende anmeldelser i avisene The Telegraph og Guardian.

2009 HA TDA00891 Afrosheen ph Catherine Wharfe

Hurvin Anderson, Afrosheen, 2009. © Hurvin Anderson. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren og Thomas Dane Gallery. Foto: Thierry Bal.

Tatiana Trouvé

Avdukes 4. mai

Tresliperiet

Kistefos vil presentere en ny, stedsspesifikk skulptur Tatiana Trouvé i det historiske Tresliperiet. Skulpturen er del av Trouvés Guardians-serie, som forestiller utvalgte objekter plassert på en stol. Hver Guardian symboliserer en fiktiv person, eller snarere et fantom, som vokter ulike steder og livsformer. Guardians er idébeskyttere som kan knyttes til politiske, økologiske, antropologiske og historiske utfordringer. De bringer liv til historier og kunnskap som kan ha vært marginalisert. Men fremfor alt beskytter de andre kunstverk, og er laget for å eksistere i samspill og i dialog med dem.

Denne skulpturen er laget med utgangspunkt i Kistefos, både stedets plante- og dyreliv, dets industrielle historie og menneskene som har preget det.

Trouvé er født i 1968 i Italia, og bor i Paris. I 2007 ble hun tildelt Marcel Duchamp-prisen, Frankrikes mest prestisjetunge pris innenfor samtidskunst. Hun har hatt soloutstillinger på blant annet Centre Georges Pompidou, Paris; Palais de Tokyo, Paris; Villa Medici, Roma; MAMCO, Genève; Kunsthalle Nürnberg, Nuremberg og Schinkel Pavillon, Berlin. Hun representeres av Gagosian.

"Springbrett"

Nybruket 2. etg

"Springbrett" er et treårig prosjekt hvor unge kuratorer inviteres til å utvikle et utstillingskonsept i samarbeid med Kistefos Museum. Utstillingene vil vises i Nybruket Galleri i sesongene 2024 – 2026. Gjennom en Open Call inviteres unge kuratorer til å sende inn sitt utstillingskonsept med utgangspunkt i samlingen til Christen Sveaas’ Kunststiftelse. Kuratorene vil bli valgt ut av en jury bestående av profesjonelle innen kunstfeltet. Utstillingene vil danne grunnlaget for et spennende og dynamisk formidlingsprogram, som tar sikte på å tiltrekke seg et ungt museumspublikum.

"Springbrett" har som mål å heve kompetansen til unge kuratorer, kunstnere, samt tilby verdifull museumserfaring på internasjonalt nivå. Prosjektet har mottatt en støtte på 3 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB.

Christen Sveaas’ Kunststiftelse

Nybruket Galleri

I Nybuket Galleri vises en utstilling med utvalgte verker fra Christen Sveaas’ Kunststiftelse.

Christen Sveaas’ Kunststiftelse ble grunnlagt av Christen Sveaas i oktober 2019. Stiftelsen har som formål å drive forvaltning, bevaring, formidling og utlån av stiftelsens kunstsamling for å fremme interessen for moderne kunst og samtidskunst.

24. mai 2020 mottok stiftelsen rundt 800 kunstverk fra grunnleggerens private samling. Gaven ble markert med utstillingen Come Out! på Kistefos Museum. Ytterligere gaver de siste årene har økt det totale antallet verk i stiftelsen til 856.

Et vesentlig mål for stiftelsen er å tilgjengeliggjøre samlingen for et større publikum. Stiftelsen samarbeider derfor tett med norske og internasjonale institusjoner om temporære utstillinger, deponi, langtidslån og dedikerte samlingsutstillinger. Ved å illustrere verkene i utstillingskataloger og produsere nytt tekstmateriale om kunstnerne, bidrar stiftelsen til å holde verkene levende og relevante for nye generasjoner.