Parkering

Obs: I januar vil ankomst i Inngang Sør fra Ringerike, via Hadelandsveien/Fylkesvei 241 være stengt på grunn av arbeider med nye E16. Ankomst må derfor skje via Inngang Nord, mot Jevnaker, innkjøring via E16 og Bergerfossvegen, adresse Samsmoveien 41.

Det er to innganger til Kistefos og det er parkering på begge sider. Merk at Kistefos er et stort område på 250 mål i et naturlig kupert terreng. Bevegelseshemmede bes ankomme fra Inngang Sør hvor terrenget er slakere enn fra Inngang Nord.

1. Parkering Inngang Sør

Ankomst fra Ringerike, via Hadelandsveien/Fylkesvei 241. Følg skilting til Kistefos.

 • Parkering med plass til 225 biler
 • 20 elbilladere
 • 3 HC-plasser
 • 7 plasser for bobil

2. Parkering Inngang Nord

Ankomst fra Jevnaker, innkjøring via E16 og Bergerfossvegen. Adresse: Samsmoveien 41. Følg skilting til Kistefos.

 • Parkering med plass til 100 biler
 • 10 elbilladere
 • 3 HC-plasser
 • Ekstra parkering ved Bergerfossveien, 65 plasser, 250 meter gange.
 • Ekstra parkering på bussparkeringen i Bergerfossveien, ca 1500 meter gange.
 • Bobiler som ankommer i Nord henvises til å benytte parkeringsplassene ved Puttemyra eller bussparkeringen ved Bergerfossveien.
 • Vennligt ikke parker langs Samsmoveien og Bergerfossveien.

Parkeringsavgift: 75,- kr

Kopi av Kopi av Uten navn