Variants

Pierre Huyghe

Pierre Huyghe (født 1962, Paris) bor og jobber i New York, USA. Arbeidene hans er internasjonalt kjent og presentert på ulike utstillinger rundt om i verden.

I løpet av sin tjuefem år lange karriere har Pierre Huyghe utviklet en kunstnerisk praksis som undersøker de komplekse og ofte motstridende måtene mennesker forholder seg til den naturlige verden og dens intelligente og ofte uutgrunnelige systemer på. Huyghe innlemmer ofte levende dyr, planter og insekter som komponenter i mange av sine visjonære prosjekter. Gjennom ulike nettverk av objekter og ideer utforsker Huyghe det paradoksale bruddet mellom det vi tror vi vet om verden, og det verden på sin side kan og ikke kan fortelle oss.

For Pierre Huyghe er ikke kunstutstillingene en asymmetrisk opplevelse, men et møte med et sansende miljø, som oppfatter og generer nye muligheter for samspill mellom hendelser eller elementer som utspiller seg. Utstillingen er en enhet hvis tid og rom den vises i er bestanddeler av dens manifestasjon.

Nylige utstillinger inkluderer After UUmwelt, Luma Foundation, Arles (2021); UUmwelt, Serpentine Gallery, London (2018); The Roof Garden, Metropolitan Museum, New York (2015). I 2012 -2014, en stor retrospective utstilling med Huyghes arbeider reiste fra Centre Pompidou (Frankrike) til Ludwig Museum (Tyskland) og til Los Angeles County Museum of Art (USA).

Pierre Munster 2953

Foto: Ola Rindal

Finn ut mer om Pierre Huyghes skulptur i parken: