Tidligere utstilling

COPY PASTE

29. april – 29. oktober 2023 kl. 11.00–17.00

Nybruket Galleri, 1. etg


Utstillingen COPY PASTE utforsker integreringen av tekst i samtidskunst, samtidig som det reflekteres over lingvistiske tegns vilkårlige natur og det stilles spørsmål ved opprinnelse og tolkning av tekst og bilde. I en tid hvor innhold produsert av datamaskiner truer autentisiteten til det trykte ord, omfavner utstillingens tema tidsånden og skaper samtidig en arena for å stille ut et utvalg av de mest ikoniske verkene fra Christen Sveaas’ Kunststiftelse.

DSF0602

Verker av Ida Ekblad. Foto: Vegard Kleven.

Konseptet trekker en linje mellom sentrale verk fra stiftelsen med anerkjente og kunsthistorisk viktige kunstnere som Andy Warhol, Martin Kippenberger og Robert Rauschenberg, hvis ikoniske verk bryter ned grensen mellom tekst og bilde, og viser at bildet og ordet begge er kommunikasjonsmetoder og derfor av samme natur.

Ed Ruschas kunstverk redefinerer forståelsen av amerikansk natur. Gjennom sine landskap og tekstbaserte verk, utforsker Ruscha de formelle elementene i trykt tekst og dens flytende forhold til det visuelle bildet. Lari Pittmans komplekse malerier kan nærmest beskrives som semantiske, da en overflod av tegn og symboler skaper et slags språklig system i maleriet. Et nettverk av linjer, former, fargefelt, skygger og lagvise bilder kombineres for å danne en større helhet og bygger opp et eget kosmos av mening, på samme måte som språket bruker tegn, ord og setninger for å veve et meningsbærende tekstil med uendelige nivåer av forståelse.

Se videopresentasjon av utstillingen her:

Matias Faldbakken verk, Untitled (Salinger walking away from the interview with Betty Eppes, June 13, 1980), undersøker samspillet mellom tekst og bilde og analyser hvordan forsiktig manipulering av begge opptrer innenfor kunstverkene for å fremkalle en sterk følelsesmessig respons som kan tilskrives den gåtefulle kombinasjonen av fakta og fiksjon.

Cerith Wyn Evans intellektuelle og visuelt spektakulære lysekroneverk Once a Noun, Now a Verb… blinker ut ord og setninger i morsekode, og de resulterende kryptiske meldingene blir transkribert til en nærliggende monitor, noe som utfordrer forholdet mellom kommunikasjon, litteratur og visuelt språk.

Cerith Wyn Evans

Cerith Wyn Evans, 'Once a Noun, Now a Verb…', 2005, Gjengitt med tillatelse av Christen Sveaas' Kunststiftelse. Foto: Vegard Kleven.

Bakgrunn

Integrering av tekst i kunstverk har vært utbredt gjennom kunsthistorien, med eksempler som oldtidens egyptiske hieroglyfer og middelalderens illuminerte manuskripter. Tekst har blitt brukt både som et dekorativt element og for å formidle mening, fra å gi en bokstavelig beskrivelse av emnet til å tilknytte et lag av metaforisk kompleksitet.

I samtidskunst får tekst i kunstverk et ekstra meningslag, ettersom autentisiteten av teksten blir gjenstand for undersøkelser. I en verden hvor vi blir bombardert av informasjon, bruker kunstnere tekst for å utfordre betrakternes forståelse av subliminale meldinger og hva som er ekte og kommentere på emner som makt, kjønn og forbrukerkultur.

Utstillingen vil introdusere viktige internasjonale kunstnere fra Christen Sveaas’ Kunststiftelse til Kistefos’ besøkende, samtidig som den vil utfordre publikum til å tenke mer kritisk rundt informasjonen vi konsumerer og kraften det visuelle språket har til å forme vår forståelse av verden.

DSF0634
DSF0578