Tidligere utstilling

Hageutstillingen i Industrimuseet

30. april – 16. oktober 2022

Kistefos har laget en hagehistorisk utstilling som vises på Sliperiloftet i Tresliperiet. Utstillingen viser de ulike hagene ved Kistefos Træsliberi gjennom fabrikkens driftsperiode (1889-1955).

Da A/S Kistefos Træsliberi ble anlagt i 1889, ble det selvsagt også behov for ansatte til å jobbe ved fabrikken. Det ble bygget boliger og anlagt hager av ulike størrelser basert på de ansattes klassetilhørighet: Bestyrerens hageanlegg tronet på toppen, deretter kom hagene til en stedegen mellomklasse og nederst i hagenes klassestruktur fantes den vanlige arbeiderens dyrkningsparseller.

Utstillingen presenterer ulike hagetrender ved Kistefos, hvordan hagene ved Kistefos utviklet seg, hva som fantes av ulike planter, forskjeller og likheter i de ulike samfunnslagenes hager, spor etter fortiden i dagens anlegg - og dagens situasjon med å kombinere det historiske anlegget med funksjonaliteten som trengs for Kistefos’ besøkende.

Kistefos 3

Hageutstillingen iIndustrimuseet

Kistefos 8

La barna få lage sin helt egen unike blomst, som vil bli en del av blomsterengen på veggen

Utstillingen inneholder også et interaktivt element, der besøkende kan lage en blomst på egen mobil og sende den til fremvisning på den store blomsterveggen, Kistefos’ virtuelle blomsterhage, i utstillingen. Alle som lager en blomst, er med på å skape en stor del av utstillingen.

Årets sesong er siste sjanse til å sette spor i vår virtuelle blomsterhage.