Springbrett - Open Call for unge kuratorer

23. januar 2024

Kistefos inviterer unge kuratorer til å utvikle, og realisere, en utstilling i samarbeid med museets kurator-team gjennom prosjektet Springbrett. Utstillingen skal vises i Nybruket Galleri i sesongen 2024.

Gjennom en Open Call inviteres kuratorer i alderen 21 – 35 år til å sende inn sitt utstillingskonsept, med utgangspunkt i samlingen til Christen Sveaas’ Kunststiftelse. Kuratorene vil bli valgt ut av en jury bestående av profesjonelle innen kunstfeltet. Utstillingene vil danne grunnlaget for et spennende og dynamisk formidlingsprogram, som tar sikte på å tiltrekke seg et ungt museumspublikum. Springbrett har som mål å heve unge kuratorer, kunstnere og formidlere innenfor det norske kunstfeltet. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Kistefos jobber i spennet mellom norsk industrihistorie, kulturarv og kunst, og har høstet stor annerkjennelse i inn- og utland. Årets sesong inkluderer utstillingen Salon Paintings med den britiske kunstneren Hurvin Anderson, samt et nytt tilskudd i skulpturlandskapet av Tatiana Trouvé. Felles for begge prosjektene er temaene fellesskap, tilhørighet og stedsfornemmelse. Juryen inviterer kuratorene til å la seg inspirere av disse temaene i sin tilnærming og utvikling av utstillingskonsept.

Springbrett 2024

Utstillingssted: Nybruket Galleri, Kistefos

Temaer: "Felleskap, tilhørighet og stedsfornemmelse"

Målsetting:

 • Løfte frem unge talenter innenfor det kuratoriske feltet
 • Skape unike og meningsfulle kunstopplevelser av og for unge på en internasjonalt anerkjent arena
 • Utvikle individuelle ferdigheter, faglig nettverk og tverrfaglig kompetanse
 • Skape et dynamisk formidlingsprogram for å engasjere et ungt museumspublikum

Hva tilbyr vi:

 • Honorar: Kuratoren vil motta et honorar for sitt arbeid
 • Masterclass: Faglig utvikling gjennom dedikerte masterclass-økter
 • Kompetanseheving: Profesjonell erfaring hos et internasjonalt anerkjent museum for samtidskunst
 • Erfaring med kunstsamling: Verdifull erfaring med å kuratere med utgangspunkt i en kunstsamling av internasjonalt kaliber
 • Reisestipend: Økonomisk støtte til reisekostnader
 • Utstillingsbudsjettet dekker: Transport, montering, trykksaker og veggtekster
 • Produksjon og teknisk bistand: Teknisk hjelp til å gjennomføre prosjektet
 • Nye internasjonale nettverk

Juryen:

Juryen vil bestå av sentrale og anerkjente fagpersoner fra det norske og internasjonale kunst- og kulturlivet:

Dr Isabella Maidment – Kurator, ARoS Aarhus Kunstmuseum

Ruben Steinum – Direktør, Office for Contemporary Art Norway

William Flatmo – Direktør, Christen Sveaas’ Kunstsamling

Hvordan søke:

Open Call er åpen for norske kuratorer eller kuratorer bosatt i Norge.

Send inn ditt utstillingskonsept, med utgangspunkt i verk fra Christen Sveaas’ Kunststiftelse, basert på temaene "Felleskap, tilhørighet og stedsfornemmelse" til post@kistefosmuseum.com.

Juryen ser etter en kurator som demonstrer originalitet og innsikt i sin tilnærming til prosjektet, som evner og tenke utenfor etablerte rammer innenfor kuratorisk praksis. Kuratorens evne til å rette utstillingsideen mot et yngre publikum vil også vektlegges, både gjennom konsept og formidling.

Søknadsfrist: 31. mars 2024

Prosjektrealisering: Utstillingsåpning 8. juni 2024

Dette skal søknaden inneholde:

 • Kuratorisk konsept (maks 1000 ord)
 • Forslag til formidlingsprogram (maks 500 ord)
 • En kortfattet tekst som beskriver din kuratorpraksis og hvorfor denne muligheten er interessant for deg (maks 500 ord)
 • Eksempler på tidligere prosjekter
 • Referanse (attest)
 • CV

Tilgang til Christen Sveaas’ Kunststiftelse finnes her: https://csk.art/.

For mer informasjon og søknadsveiledning, ta kontakt med post@kistefosmuseum.com.

Christen Sveaas’ Kunststiftelse

Christen Sveaas’ Kunststiftelse ble grunnlagt av Christen Sveaas i oktober 2019. Stiftelsen har som formål å drive forvaltning, bevaring, formidling og utlån av stiftelsens kunstsamling for å fremme interessen for moderne kunst og samtidskunst. Samlingen består av rundt 850 kunstverk gitt i gave fra grunnleggerens private samling. Et vesentlig mål for stiftelsen er å tilgjengeliggjøre samlingen for et større publikum. Stiftelsen samarbeider derfor tett med norske og internasjonale institusjoner om temporære utstillinger, deponi, langtidslån og dedikerte samlingsutstillinger. Ved å illustrere verkene i utstillingskataloger og produsere nytt tekstmateriale om kunstnerne, bidrar stiftelsen til å holde verkene levende og relevante for nye generasjoner.

Om Kistefos

Kistefos er en unik kulturdestinasjon, beliggende i vakre omgivelser på Jevnaker. Museet er etablert på det tidligere fabrikkområdet til AS Kistefos Træsliberi, og består av en imponerende skulpturpark med 52 skulpturer, to kunstgallerier med skiftende utstillinger, samt et industrimuseum.

Siden 90-tallet har Kistefos jobbet målrettet med å fremme norsk og internasjonal samtidskunst. Museet jobber i spennet mellom norsk industrihistorie, kulturarv og kunst, og har høstet stor annerkjennelse i inn- og utland. Kistefos er hyppig besøkt av anerkjente kunstinstitusjoner fra hele verden.

Parallelt har Kistefos bygget opp en skulpturpark som i dag regnes blant de aller viktigste i Europa. Fokuset på norsk og internasjonal samtidskunst speiles også i skulpturparken. Åpningen av nybygget The Twist i 2019 har ytterligere forankret museets posisjon som en kunst- og kulturdestinasjon i verdensklasse.