Springbrett - OPEN CALL for unge kuratorer

23. januar 2024

Kistefos inviterer unge kuratorer basert i Norge til å utvikle og realisere en utstilling i samarbeid med museets kurator-team. Utstillingen vil bli vist i Nybruket Galleri i sesongen 2024.

02 springbrett24 launch web landscape

Kuratorer i alderen 21-35 inviteres til å sende inn et utstillingskonsept som tar utgangspunkt i verk fra Christen Sveaas' Kunststiftelse. Kuratorene vil bli valgt ut av en jury bestående av profesjonelle innen kunstfeltet. Utstillingene vil danne grunnlaget for et spennende og dynamisk utdanningsprogram som har som mål å tiltrekke seg et ungt museumspublikum. Springbrett har som mål å heve unge kuratorer, kunstnere og formidlere innenfor det norske kunstfeltet. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Kistefos jobber i spennet mellom norsk industrihistorie, kulturarv og kunst, og har høstet stor annerkjennelse i inn- og utland. Årets sesong inkluderer utstillingen Salon Paintings med den britiske kunstneren Hurvin Anderson, samt et nytt tilskudd i skulpturlandskapet av Tatiana Trouvé. Felles for begge prosjektene er temaene "fellesskap, tilhørighet og stedsfornemmelse". Juryen inviterer kuratorene til å la seg inspirere av disse temaene i sin tilnærming og utvikling av utstillingskonseptet.

Springbrett 2024

Viktig informasjon:

 • Utstillingssted: Nybruket Galleri, Kistefos
 • Forsknings- og planleggingsperiode – April/Mai 2024
 • Utstillingsåpningsdato: 14. juni 2024
 • Vi ønsker forslag fra kurator-kollektiver
 • Inkludering av verk utenfor samlingen er også tillatt forutsatt at fokuset er å tilby en plattform for unge eller fremvoksende kunstnere

Temaer:

"Fellesskap, tilhørighet og stedsfølelse"

Mål:

 • Støtte og fremme nye talenter innen kuratorfeltet
 • Skape unike og meningsfylte kunstopplevelser av og for unge mennesker på en internasjonalt anerkjent arena
 • Utvikle individuelle ferdigheter, profesjonelle nettverk og tverrfaglig ekspertise
 • Skape et dynamisk formidlingsprogram for å engasjere et ungt museumspublikum

Hva vi tilbyr:

 • Stipend: Kuratoren vil motta et stipend for sitt arbeid til en verdi av 75 000 NOK
 • Masterklasse: Profesjonell utvikling gjennom dedikerte masterclass-økter
 • Ferdighetsutvikling: Profesjonell erfaring ved et internasjonalt anerkjent museum for samtidskunst
 • Erfaring med kuratering av samlinger: Verdifulle erfaringer med å kuratere fra en kunstsamling av internasjonal kaliber
 • Reisetilskudd: Økonomisk støtte til reiseutgifter
 • Utstillingsbudsjett for å dekke: Transport, produksjon, installasjon, trykksaker og vegtekster. Totalbudsjettet må avtales i dialog med Kistefos
 • Produksjons- og teknisk assistanse: Teknisk assistanse for å realisere prosjektet
 • Nye internasjonale nettverk

Juryen:

Juryen vil bestå av sentrale og anerkjente fagpersoner fra det norske og internasjonale kunst- og kulturfeltet:

Dr Isabella Maidment – Kurator, ARoS Aarhus Kunstmuseum

Ruben Steinum – Direktør, Office for Contemporary Art Norway

Apichaya Wanthiang - Kunstner

William Flatmo – Direktør, Christen Sveaas’ Kunstsamling

Hvordan søke:

OPEN CALL er åpen for norske kuratorer eller kuratorer som bor i Norge. Send inn ditt utstillingskonsept, med et utgangspunkt i verk fra Christen Sveaas' Kunststiftelse, basert på temaene "Fellesskap, tilhørighet og stedsfølelse" til post@kistefosmuseum.com.

Juryen ser etter en kurator som viser originalitet og innsikt i sin tilnærming til prosjektet, samt evnen til å tenke utenfor det etablerte rammeverket for kuratorpraksis. Prosjekter rettet mot yngre publikum, gjennom konsept, presentasjon og formidlingsprogram, vil bli prioritert.

Søknadsfrist: 31. mars 2024

Prosjektrealisering: Utstillingsåpning juni 2024

For mer informasjon og søknadsveiledning, ta kontakt med post@kistefosmuseum.com.

Christen Sveaas’ Kunststiftelse

Christen Sveaas’ Kunststiftelse ble grunnlagt av Christen Sveaas i oktober 2019. Stiftelsen har som formål å drive forvaltning, bevaring, formidling og utlån av stiftelsens kunstsamling for å fremme interessen for moderne kunst og samtidskunst. Samlingen består av rundt 850 kunstverk gitt i gave fra grunnleggerens private samling. Et vesentlig mål for stiftelsen er å tilgjengeliggjøre samlingen for et større publikum. Stiftelsen samarbeider derfor tett med norske og internasjonale institusjoner om temporære utstillinger, deponi, langtidslån og dedikerte samlingsutstillinger. Ved å illustrere verkene i utstillingskataloger og produsere nytt tekstmateriale om kunstnerne, bidrar stiftelsen til å holde verkene levende og relevante for nye generasjoner.

Tilgang til Christen Sveaas’ Kunststiftelse finnes her: https://csk.art/.

Om Kistefos

Kistefos er en unik kulturdestinasjon, beliggende i vakre omgivelser på Jevnaker. Museet er etablert på det tidligere fabrikkområdet til AS Kistefos Træsliberi, og består av en imponerende skulpturpark med 52 skulpturer, to kunstgallerier med skiftende utstillinger, samt et industrimuseum.

Siden 90-tallet har Kistefos jobbet målrettet med å fremme norsk og internasjonal samtidskunst. Museet jobber i spennet mellom norsk industrihistorie, kulturarv og kunst, og har høstet stor annerkjennelse i inn- og utland. Kistefos er hyppig besøkt av anerkjente kunstinstitusjoner fra hele verden.

Parallelt har Kistefos bygget opp en skulpturpark som i dag regnes blant de aller viktigste i Europa. Fokuset på norsk og internasjonal samtidskunst speiles også i skulpturparken. Åpningen av nybygget The Twist i 2019 har ytterligere forankret museets posisjon som en kunst- og kulturdestinasjon i verdensklasse.

The Twist Kistefos Museum Photo Laurian Ghinitoiu 4