Reflections Jeppe Hein2

Nybruket Galleri

I Nybruket Galleri viser vi kontinuerlig skiftende utstillinger, både større separatutstillinger og gruppeutstillinger. Utstillingene viser både nasjonal og internasjonal kunst, og samarbeider med et bredt spekter av kunstnere, institusjoner og gallerier.

Nybruket Galleri baserer sin virksomhet på egenproduserte utstillinger, og har de senere årene produsert nye utstillinger med noen av vår tids mest aktuelle kunstnere. Noen av utstillingene turnerer også til andre visningssteder utenfor Norge. 
Galleriet er sesongbasert, og holder åpent fra mai til november.

Nybruket Galleri ligger i en av de gamle fabrikkbygningene til A/S Kistefos Træsliberi. Den industrielle arven er bevart og skaper en flott ramme for kunsten.

Kistefos Jan Khur Tempo 3242
Kistefos Jan Khur Tempo 3253
Kistefos Jan Khur Tempo 3333