IMG 2746 2

Nybruket kunsthall

I Kunsthallen viser vi kontinuerlig skiftende utstillinger, både større separatutstillinger og gruppeutstillinger. Kunsthallen ved Kistefos viser både nasjonal og internasjonal kunst, og samarbeider med et bredt spekter av kunstnere, institusjoner og gallerier.

Kunsthallen baserer sin virksomhet på egenproduserte utstillinger, og har de senere årene produsert nye utstillinger med noen av vår tids mest aktuelle kunstnere. Noen av Kunsthallens utstillinger turnerer også til andre visningssteder utenfor Norge. 
Kunsthallen er sesongbasert, og holder åpent fra mai til november.

Kunsthallens lokaler befinner seg i det som tidligere het Nybruket og var et fullt utstyrt sliperi i Kistefos Træsliberi. I dag er bygningen tømt for utstyr, og de gamle sliperi-lokalene er omgjort til et visningssted for kunst.

Ane Graff, Red Tide

Ane Graff, Red Tide. Foto: Knut Arne Breibrenna.