Våre ansatte

Vi gjør oppmerksom på at Kistefos ikke gjennomgår uoppfordrede innsendinger fra kunstnere. Utstillingene og prosjektene på Kistefos tar utgangspunkt i verk og kunstnere fra Christen Sveaas' Kunststiftelse og Christen Sveaas' Kunstsamling.