Pågående utstilling

Has My Place Forgotten Me?

14. juni – 13. oktober 2024

Gjennom prosjektet Springbrett tilbys unge kuratorer en mulighet til å stille ut på Kistefos. Gjennom en OPEN CALL ble kuratorer i alderen 21-35 invitert til å sende inn sitt utstillingskonsept med utgangspunkt i verk fra Christen Sveaas' Kunststiftelse.

DSF3124

Foto: Vegard Kleven

Juryen har enstemmig valgt å tildele den første utgaven av Springbrett til en kurator med et forslag som var både intellektuelt strengt og poetisk. Virkningen av migrasjon på kunstnerisk produksjon, og konstruksjonen av estetiske praksiser gjennom migrasjonshandlinger, er svært relevant i dag. Dette er et emne som krever både presisjon og sensitivitet i håndteringen. Forslaget var selvsikkert formulert og viste det nødvendige ferdighetssettet, og evnen til å takle dette temaet. Videre kobling av dette til stedsdannelse og fellesskap, ved bruk av en relasjonell kurateringsmodell, var både originalt og inspirerende. Utvalget og kombinasjonen av verk fra stiftelsessamlingen resonerte med forslagets tema, og løftet og utvidet utstillingsprosjektet. Kandidaten er svært motivert for å tilegne seg erfaring fra en samlingsbasert form for kuratering, og juryen mener at kandidaten kan vokse fra denne erfaringen med ytterligere støtte.

Noor Bhangu er kurator og forsker, og hennes praksis er forankret i en relasjonell kuratorisk estetikk og praksis. Gjennom kuratoriske intervensjoner involverer hun historie-, minne- og materialitetspolitikk for å problematisere dominerende representasjonshistorier. Blant hennes tidligere prosjekter kan nevnes Not the Camera, But the Filing Cabinet (2018) på Gallery 1C03, the excess is ritual (2023) på Dunlop Gallery og Homorientalism (2023) på Smack Mellon.

Has My Place Forgotten Me? er en samlingsbasert gruppeutstilling som utforsker temaet migrasjon. Med utgangspunkt i verk fra Christen Sveaas’ Kunststiftelse bringer utstillingen sammen kunstnere som arbeider innenfor ulike lokaliteter, historier og medier. Med et særlig fokus på migrantestetikk, adresserer Bhangu sentrale spørsmål knyttet til stedsfornemmelse og -tilhørighet. Utstillingen dykker ned i tematikker som bevegelse og forandring, og utforsker hvordan ulike kunstneriske uttrykk engasjerer seg med handlinger, temaer og effekter av migrasjon.

Juryen:

Juryen har bestått av sentrale og anerkjente fagpersoner fra det norske og internasjonale kunst- og kulturfeltet:

Dr Isabella Maidment – Kurator, ARoS Aarhus Kunstmuseum

Ruben Steinum – Direktør, Office for Contemporary Art Norway

Apichaya Wanthiang - Kunstner

William Flatmo – Direktør, Christen Sveaas’ Kunstsamling

Støttet av Sparebankstiftelsen

Has My Place Forgotten Me? vil vises frem til 13. oktober.

Springbrett er et treårig prosjekt støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Kunstnere i utstillingen:

Anna Eva-Bergman

Taner Ceylan

Gardar Eide Einarsson

Theaster Gates

Anish Kapoor

Christian Lemmerz

Ken Matsubara

Simphiwe Ndzube

Hannah Ryggen

Kuldeep Singh

Kjell Torriset

Ahmed Umar

Fredrik Værslev

DSF3070

Foto: Vegard Kleven

DSF3010

Foto: Vegard Kleven

DSF3154

Foto: Vegard Kleven